اخبار جدید بین الملل

توافق ۵ روزه برای آتش بس در غزه