اخبار جدید اقتصادی

بیش از ۸۰۰ هزار بازنشسته زیر ۵ میلیون حقوق می‌گیرند!