اخبار جدید بین الملل

واکنش اسرائیل به درخواست شورای امنیت سازمان ملل