اخبار جدید سیاسی

فرانسه درباره تشدید درگیری در غزه به ایران هشدار داد