اخبار جدید ورزشی

آیا کسر امتیاز از باشگاه استقلال جدی است؟