اخبار جدید بین الملل

ویزای مشترک گردشگری ۶ کشور عربی تصویب شد