اخبار جدید سیاسی

شهرداری تهران به بازسازی غزه کمک می‌کند