اخبار جدید بین الملل

کامیون‌های حامل کمک‌های غزه به گذرگاه رفح رسید