اخبار جدید ورزشی

توقف استقلال در خانه ذوب آهن با نتیجه ۱-۱