اخبار جدید اقتصادی

آیا وثیقه رمزارز برای تسهیلات در ایران قانونی است؟