اخبار جدید ورزشی

سپاهان ۹ نفره با یک گل نیروی هوایی عراق را شکست داد