اخبار جدید سیاسی

رصد هواپیمابر آیزنهاور آمریکا در دریای عمان توسط نیروی دریایی ارتش