اخبار جدید اجتماعی و حوادث

درگیری امیر تتلو با پلیس ترکیه در فرودگاه