اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مطب پزشک بی حجاب در مراسم تقدیر از وی تعطیل شد!