اخبار جدید اجتماعی و حوادث

احتمال جیره بندی آب برای تهرانی‌ها به علت بارش کم باران