اخبار جدید سیاسی

رئیس جمهور: حمایت ما از فلسطین مبتنی بر قانون اساسی است