اخبار جدید اقتصادی

قیمت تن ماهی به ۱۰۰ هزار تومان رسید!