اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

هدف از واردات خودروهای روسی از رده خارج به ایران چیست؟!