اخبار جدید ورزشی

پست تلگرامی استقلال و کنایه به حذف پرسپولیس از آسیا