اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

میزان دقیق معافیت مالیاتی حقوق بگیران و اصناف برای سال ۱۴۰۳ مشخص شد