اخبار جدید فناوری

اولین فضانورد ایرانی سال ۱۴۰۷ به فضا می‌رود