اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مشمولان غایب امکان دریافت تسهیلات بانکی ندارند