اخبار جدید اقتصادی

برای صداوسیما پوشش خبر فساد ۳ میلیارد دلاری ارزش ندارد!