اخبار جدید اقتصادی

اجاره مسکن دلاری در شمال تهران به امری رایج تبدیل شده است