اخبار جدید ورزشی

تصاویر بی حجاب همسر قایدی دلیل دعوت نشدن وی به تیم ملی!