اخبار جدید بین الملل

نیروهای یمن اجازه ورود کشتی تجاری به سمت سرزمین‌های اشغالی را ندادند