اخبار جدید اقتصادی

نیروگاه شازند: ناچار به استفاده از مازوت هستیم و عذرخواهی می‌کنیم