اخبار جدید پزشکی

دلجویی رئیس نظام پزشکی از همکاران پزشک خود پس از فوت نوزاد ۶ ماه!