اخبار جدید بین الملل

وزیر اسرائیل: نوار غزه باید کامل اشغال شود