اخبار جدید فناوری

دانشمندان توانستند برای اولین بار با نهنگ‌ها صحبت کنند!