اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

با افزایش مصرف انرژی بزودی با مشکل کاهش منابع تولید انرژی مواجه می‌شویم