اخبار جدید ورزشی

آیا دو داور عراقی VAR دربی در لیست رسمی فیفا هستند؟