اخبار جدید سیاسی

وزیر ارشاد: شرکت در انتخابات به منزله رای به جمهوری اسلامی است