اخبار جدید فناوری

هزینه هربار چت کردن با ChatGPT به اندازه یک بطری آب است