اخبار جدید خودرو

زیان خودروسازان به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید!