اخبار جدید اقتصادی

تسهیلات ۵۰ میلیونی بانک گردشگری برای کارمندان سازمان‌ها و شرکت‌ها