اخبار جدید سیاسی

یک چهارم نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های مهم مجلس حضور ندارند