اخبار جدید بین الملل

مصونیت ترامپ در دیوان عالی آمریکا رد شد