اخبار جدید گوناگون

هر شخص یا پلتفرم بالای ۵ هزار دنبال کننده باید مجوز داشته باشد