اخبار جدید فناوری

با پذیرش شرایط رگولاتوری توسط اپراتورها بزودی شاهد افزایش سرعت اینترنت هستیم