اخبار جدید سیاسی

رئیس دفتر رهبری: ماجرای غزه داستان فلسطینی‌هاست و به ما ارتباطی ندارد