اخبار جدید فناوری

ساتیا نادلا به عنوان بهترین مدیرعامل سال ۲۰۲۳ انتخاب شد