اخبار جدید بین الملل

وزارت خارجه آمریکا: به دنبال گفتگو با کره شمالی هستیم