اخبار جدید بین الملل

نیکی هیلی در صورت پیروزی در انتخابات ترامپ را عفو خواهد کرد