اخبار جدید سیاسی

امام جمعه موقت تهران: فتنه سال گذشته با هدف ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در جامعه بود