اخبار جدید فناوری

اطلاعیه همراه اول درباره افزایش تعرفه اینترنت همراه