اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

قیمت خودرو در ایران ۱۶ برابر کشورهای همسایه است!‌ | اینها به دنبال تحقیر مردم هستند