اخبار جدید گوناگون

یک نیروگاه جدید به جمع مازوت سوز‌ها پیوست