اخبار جدید بین الملل

هلی‌کوپترهای نظامی آمریکا قایق‌های یمن را مورد هدف قرار دادند