اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

کمیسیون اجتماعی مجلس با افزایش ۲۵ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان موافقت کرد